Konference The future is now

Zajištění konceptu i obsahu obchodní konference pro zaměstnance a čtyř po sobě jdoucích workshopů. Během konference a workshopů jsme vytvořili inspirativní moderní prostředí, které bylo propojeno s emocí, produkty a digitální technologií.