Výstavní expozice

Zajišťujeme propagaci značky, výrobku nebo služeb na veletrzích, výstavách, kongresech a jiných akcích. Realizujeme atraktivní stánky a prezentace produktů, hostesky, doprovodný program, soutěže a další kampaně.

+420 284 019 180 info@eventarena.cz
Jsme hrdým členem Wow ČEA
Nejsnadněji se do
klientova srdce
dostanete na kvalitním
eventu.
Kateřina Horynová
Kateřina Horynová ředitelka