Teambuilding na Vyšehradě

Zajištění teambuildingu pro anglicky mluvící zaměstnance společnosti DHL v konceptu Cryptex – akce se konala na Vyšehradě. Po teambuildingu následovala večeře v Hard Rock Cafe.